Grundejerforeningen Børup

Kort om bestyrelsen for grundejerforeningen

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær, en repræsentant fra Strandborg, og to bestyrelsesmedlemmer. Indenfor bestyrelsen skal findes en ansvarlig for de grønne områder, som står for kontakten med dem, der passer de grønne områder, opfølgning på deres arbejde og besvarelse af grundejeres henvendelser. Derudover udpeges en ansvarlig for veje og stier, en ansvarlig for legepladser og en webmaster. Disse er de hovedansvarlige for at arbejde med og besvare henvendelser indenfor disse områder.

Arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og varetages af grundejere, der føler, at de har tid og overskud til at gøre noget for lokalområdet. Mange af dem passer bestyrelsesarbejdet ved siden af deres fuldtidsarbejde og der kan derfor være ventetid inden der svares på spørgsmål.

Retningslinierne for arbejdet i bestyrelsen fastlægges på generalforsamlingen. På baggrund af dialogen mellem bestyrelsen og med de fremmødte medlemmer diskuteres det, i hvilken retning det kommende års arbejde skal foregå. Dette gælder især indretning og pasning af de grønne områder, som generelt er det område, der koster mest arbejde og vedligehold og er den største udgift på budgettet.

Alle beboere i grundejerforeningens område er jo en del af foreningen.

Vi har alle en interesse i, at området fungerer godt og tager sig pænt ud. Så det er bestyrelsens forventning at alle gerne hjælper til med dette.

Kontaktoplysninger på bestyrelsen:

Formand:
Robert Christensen, Børupvej 329, 20 77 96 73, roac@semcomaritime.com                    

Kasserer:
Carsten K. Mortensen, Børupvej 107, 41 42 02 72 , clcm@mail.dk                                 

Sekretær:
Trine Dalkvist, Børupvej 151a, 22 75 50 70, t_dalkvist@yahoo.dk                                   

Veje & Stier:
Christoffer Thimsen, Børupvej 267, christoffer@thimsen.eu                                                                                       

                          

Leif Manø, Børupvej 79, manoleif4@gmail.com                                                               

Grønne områder:
Søren Rosborg, Grønløkkealle 24, 20 62 66 46, srosborg@hotmail.com                       

Strandborg:
Afventer udmelding fra ekstraordinær generalforsamling Strandborg       

Webmaster:
Trine Dalkvist, Børupvej 151a, 22 75 50 70, t_dalkvist@yahoo.dk                                  

Suppleanter:
Poul G Madsen, Børupvej 51, 28 51 64 77, bmpgm@hotmail.com                                    

Leif Manø, Børupvej 79, manoleif4@gmail.com                                                                  

Keld Hasle, Børupvej 297, 86 29 20 29

Revisorer:
Niels Jørgensen, Børupvej 157, 21 79 39 46, nielsjette@mail.dk
Kaj Kristensen, Børupvej 177, kajok@live.dk

Grundejerforeningen Børup c/o Carsten K. Mortensen Børupvej 107 8310 Tranbjerg CVR 35296999
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk